Nấm Linh Chi Hàn Quốc Cao Cấp 1Kg

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Giới thiệu về sản phẩm: Sản phẩm nhập khẩu Nấm Linh Chi Hàn Quốc Cao cấp được nuôi trồng tại Hàn Quốc trong điều kiện tốt nhất, thời gian dài và mang dưỡng chất nhiều nhất, đem lại hiệu quả sử dụng cao nhất cho quý khách hàng (trọng lượng 3 -4 tai Nấm Linh Chi Hàn Quốc đạt 1kg, thời gian nuôi trồng 12 tháng)

1.800.000 ₫