Nấm Linh Chi Hàn Quốc Thượng Hạng 1Kg

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Sản phẩm nhập khẩu Nấm Linh Chi Hàn Quốc Thượng Hạng được nuôi trồng tại Hàn Quốc trong điều kiện tốt nhất, thời gian dài và mang dưỡng chất nhiều nhất, đem lại hiệu quả sử dụng cao nhất cho quý khách hàng (trọng lượng 1 tai Nấm Linh Chi Hàn Quốc đạt từ 0,7kg-1kg, thời gian nuôi trồng 18 tháng)

2.700.000 ₫