Nấm Thượng Hoàng Thượng Hạng (250g)

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Nấm Linh Chi Thượng Hoàng Cao Cấp (Vàng) thuộc họ Linh Chi là chủng loại mới được nghiên cứu cấy ghép, sản xuất theo công nghệ cao, khép kín cho được chất lượng dược tính thượng hạng nhất, là vua của chủng Nấm Linh chi hiện nay.

1.350.000 ₫