Đông trùng hạ thảo kim lai

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Đông trùng hạ thảo kim lai với công dụng cải lão hoàn đồng, hồi xuân sinh lực, có tác dụng “Bổ phế ích can, bổ tinh điền tuỷ, chỉ huyết hoá đàm”. “Bổ phế ích thận, hộ dưỡng tạng phủ”

3.200.000 ₫