Đông Trùng Hạ Thảo Militaris 50g

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Đông Trùng Hạ Thảo Militaris 50g (Cordyceps Militaris) ở Việt Nam được sử dụng với tên thương mại là Đông Trùng Hạ Thảo, nếu được trồng trên cơ chất nhọng thì được gọi là Nhọng Trùng Thảo, Sản phẩm được sản xuất, nuôi trồng tại Việt Nam

420.000 ₫