Đông Trùng Hạ Thảo Nông Lâm (50g)

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Đông Trùng Hạ Thảo Nông Lâm (50g) được nuôi trồng trên cơ chất nhọng dâu tằm, các cơ sở kinh doanh ở Việt Nam được gọi tên là Đông Trùng Hả Thảo, sản phẩm được sản xuất, nuôi trồng tại Việt Nam

2.900.000 ₫